Przesłane prace - widok pojedynczy

Link do filmu prezentującego pracę

https://youtu.be/A4EyyHVrUSo

Tytuł pracy: "Jak pływać, to tylko na #morzuperspektyw" - Gospodarka Morska
Opis pracy: Krótki film wypełniony treścią merytoryczną, mający na celu zachęcenie obywateli RP, szczególnie absolwentów szkół do zainteresowania się propozycjami Gospodarki Morskiej. Film ukazuje w przystępny sposób z narracją jaką rolę odgrywa Gospodarka Morska oraz opisuje możliwe przyszłościowe korzyści, poprzedzone hasłem "morza perspektyw".

Udostepnij

Więcej

TOP