Fundacja Towarzystwo Projektów Edukacyjnych organizuje konkurs na film, grę planszową i opowieść fotograficzną  w projekcie „Gospodarka Morska – warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski!”

FILM

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkometrażowego filmiku wiralowego tematycznie nawiązującego do tematu projektu „Gospodarka Morska – warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski!” (krótka filmowa opowieść, impresja tematycznie nawiązująca do pracy zawodowej związanej z morzem i rzekami, perspektywami zatrudnienia młodych ludzi, zmianami zachodzącymi w tym sektorze gospodarki – wykorzystaniem nowych zawodów, film może również wskazywać znaczenie pomorza w historii Polski). Ponadto praca konkursowa powinna zawierać 3 do 5 słów kluczy podanych w § 3 punkt c regulaminu.

GRA PLANSZOWA / KARCIANA

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu gry planszowej lub karcianej tematycznie nawiązującej do tematu projektu „Gospodarka Morska – warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski!” (gra powinna tematycznie nawiązywać do możliwości zatrudnienia i wykonywania pracy zawodowej związanej z morzem, rzekami, stoczniami i rybołówstwem w kontekście zmian zachodzących w wymienionych sektorach gospodarki i pojawianiu się nowych zawodów potrzebnych sprawnego funkcjonowania gospodarki morskiej. Dodatkowo, gra może również uwzględniać historię pomorza i jej wpływu na współczesna historię Polski, elementy wiedzy zawartej w czterech przygotowanych lekcjach oraz pomysły własne uczestników). Ponadto praca konkursowa powinna zawierać 3 do 5 słów kluczy podanych w § 3 punkt c regulaminu.

RELACJA FOTOGRAFICZNA

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiej historyjki obrazkowej (fotostory) nawiązującej do tematu projektu „ Gospodarka Morska – warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski!” (praca powinna tematycznie nawiązywać do zatrudnienia i wykonywania pracy zawodowej związanej z morzem, rzekami, stoczniami i rybołówstwem, uwzględnienie kontekstu zmian i pojawiania się nowych zawodów potrzebnych w wymienionych sektorach, gospodarki. Dodatkowo, historyjka obrazkowa może również uwzględniać historię pomorza i jej wpływu na współczesna historię Polski). Ponadto praca konkursowa powinna zawierać 3 do 5 słów kluczy podanych w § 3 punkt c regulaminu

Copyright © Fundacja Towarzystwo Projektów Edukacyjnych 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Kontakt: biuro.gospodarkamorska@tpe.org.pl

Formularz Zgłoszeniowy

Prześlij link do swojej pracy i zdjęcie

podaj nazwę szkoły zgłaszającej pracę
imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna grupy
numer telefonu do nauczyciela/opiekuna grupy
imię i nazwisko ucznia (osoba kontaktowa grupy)
imiona i nazwiska pozostałych uczestników grupy oddzielone przecinkami
zatytułuj swoją pracę (max 255 znaków)
wklej tutaj link do filmu/prezentacji (YouTube lub Vimeo)
napisz kilka zdań na temat swojej pracy (pole nie jest wymagane)
wybierz kategorię pracy konkursowej
wgraj plik graficzny (1 zdjęcie) prezentujący Twoją pracę (max 4MB, max szer: 1920px, max wys: 1080px)

Formularz będzie aktywny od 1.10.2019 do 30.10.2019 g. 23.59.

Przygotuj do tego czasu pracę zgodnie z regulaminem, link do pracy, zdjęcie wyróżniające oraz krótki opis.
Zapraszamy do udziału w naszym konkursie!

TOP